ஜப்பனீஸ் தேநீர் விழா வரலாற்றில் 1000 க்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகள் பின்னோக்கி செல்கிறது.

9th கேட்ச் போது entury, தேநீர்க் கலாச்சாரம் சீனாவில் இருந்து ஜப்பான் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது மற்றும் தேநீர் பணிபுரியும் விருப்ப 13 ஆம் நூற்றாண்டு வரை பிரபலமாகாமல் இருந்தது. பிந்தைய 15 மற்றும் 16 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மூலம், தேநீர்க் கலாச்சாரம் சடங்கு ஒரு முழுமையாக திறமையான தேயிலை மாஸ்டர் தயாரிக்கப்பட்டது ஒரு அமைதிமிக்க மற்றும் அமைதியான அமைப்பில் விருந்தினர்களுக்கு பணியாற்றப்பட்டது. பின்னர் தயாராகி மற்றும் பரிமாறும் தேநீர் இந்த வழியில்”Chanoyu”, உண்மையில் என பரவலாக அழைக்கப்படுகிறது “தேநீர் சுடு நீர்.”

TEA CEREMONY

இப்போதெல்லாம் ஜப்பனீஸ் தேநீர் விழா மேலும் ஜப்பனீஸ் மொழியில், “Chanoyu” என்று அழைக்கப்படுகிறது “, Sado” அல்லது வெறுமனே “ocha”என்று.அது தயாராகி மற்றும் தேநீர் கசப்பான சுவை சமநிலையில் “Wagashi” என்று பாரம்பரிய ஜப்பனீஸ் இனிப்புகள் இணைந்து, “மச்சா” என்று ஜப்பனீஸ் பச்சை தேயிலை, பணிபுரியும் choreographic சடங்கு ஒரு வகை.

Would You Like Some Tea?

Contact us : info@mai-ko.com

Rate this post
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Comment

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.