Kendo là một môn võ thuật Nhật Bản hiện đại, hậu duệ của kiếm thuật gọi là “kenjutsu” và sử dụng thanh kiếm tre gọi là “shinai” và áo giáp bảo vệ được gọi là “Bogu”. Ngày nay, nó được áp dụng rộng rãi không chỉ ở Nhật Bản, mà còn ở nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới.

Kendo được biết đến như một hoạt động kết hợp thực hành võ thuật và giá trị với thể thao vất vả như hoạt động thể chất.
Kendo//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Tại Nhật Bản, kiếm sĩ thành lập trường phái “kenjutsu”, và các trường tiếp tục trong nhiều thế kỷ và được hình thành cơ sở thực hành kendo ngày hôm nay. Các bài tập kendo chính thức được gọi là “kata” đã được xây dựng trong thế kỷ trước là “kenjutsu” thực hành cho các chiến binh. trong một hình thức sửa đổi, đây là những vẫn thực hành và nghiên cứu hiện nay.

Comment

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.